ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ

ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ:

1. ຊິ້ນສ່ວນສໍາລັບແສງສະຫວ່າງລົດໃຫຍ່

2. ເຄື່ອງຈັກ Peripheral

3. ຊິ້ນສ່ວນສາຍໄຟລົດຍົນ

4. ລະບົບລະງັບລົດຍົນ

5. ເອກະສານຕິດຄັດຂອງລົດຍົກ

6. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຈະລາຈອນຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ

7. ຢາງພາລາໄຟຟ້າ

8. ອຸປະກອນກິລາ ແລະອຸປະກອນສຸຂະພາບ

9. Extrusion Sealing Strip

10. ຢາງ & ພາດສະຕິກ